Aksiya, obligatsiya va depozit sertifikatlar

AT "Aloqabank" qimmatli qog`ozlar bilan quyidagi operatsiyalarni amalga oshiradi:

 • shaxsiy aksiyalarni ochiq obuna yo`li bilan emissiya qilish va joylashtirish;
 • yuridik shaxslar uchun depozit sertifikatlarini chiqarish va joylashtirish;
 • jismoniy shaxslar uchun jamg`arma sertifikatlarni chiqarish va joylashtirish;
 • aksiya, obligatsiya va o`zga emitentlarning boshqa qimmatli qog`ozlarini sotib olish;
 • o`zga emitentlarning qimmatli qo`g`ozlarning barcha turlarini saqlash;
 • davlat qisqa muddatli obligatsiyalarini sotib olish;
 • O`zbekiston Respublikasi Markaziy Banki obligatsiyalarini sotib olish;
 • O`zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligining obligatsiyalarini sotib olish;
 • REPO kelishuvlarini (qimmatli qog`ozlarni qayta sotish sharti bilan oldi-sotdi kelishuvlari) amalga oshirish;
 • davlat qisqa muddatli obligatsiyalari, O`zbekiston Respublikasi Markaziy Banki obligatsiyalari bilan bitimlarni tuzishda, o`z nomidan vositachi sifatida, Investor hisobidan va topshirig`i bilan chiqish;
 • anderrayting xizmatlari.

АТ “Aloqabank”ning korporativ obligatsiyalari

AT “Aloqabank”ning 2012 yil 5 noyabrda P0848-3-son bilan davlat ro'yxatiga olingan 30 000 dona foizli korporativ obligatsiyalari 2012 yilning 29 dekabrida to'liq joylashtirildi.

2013 yil 26 iyulda AT “Aloqabank”ning 30 000 dona foizli korporativ obligatsiyalari davlat ro'yxatiga olindi. Batafsil ma'lumot. | * .doc| 114 Kb|

 • 2017 yil uchun obligatsiyalarning to'lov grafigi | * .doc| 33 Kb|

 • 2016 yil uchun obligatsiyalarning to'lov grafigi | * .doc| 42 Kb|

 • 2015 yil uchun obligatsiyalarning to'lov grafigi | * .doc| 48 Kb|

 • 2014 yil uchun obligatsiyalarning to'lov grafigi.| * .doc| 44 Kb|

 • 2013 yil uchun obligatsiyalarning to'lov grafigi.| * .doc| 56 Kb|

 • 2012 yil uchun obligatsiyalarning to'lov grafigi.| * .doc| 63 Kb|

 • 2011 yil uchun obligatsiyalarning to'lov grafigi.| * .doc| 49 Kb|

 • 2010 yil uchun obligatsiyalarning to'lov grafigi.| * .doc| 44 Kb|

 

AT “Aloqabank” aksiyalari

AT “Aloqabank” aksiyalari davlat ro‘yxatidan o‘tkazildi (Р0021-27-sonli aksiyalar chiqarilishi qarori)

AT “Aloqabank” Kengashining 2022 yil 11 avgsutdagi yig‘ilishi  hamda O'zbekiston respublikasi Moliya vazirligi tomonidan 2022 yilning 15 sentabrida P0021-27-son bilan davlat ro‘yxatiga olindi. Batafsil. |

AT “Aloqabank” aksiyalari davlat ro‘yxatidan o‘tkazildi (Р0021-26-sonli aksiyalar chiqarilishi qarori)

AT “Aloqabank” Kengashining 2019 yil 21 noyabrdagi yig‘ilishi Qarori 70-sonli bayonnomasi asosida qo’shimcha chiqarilgan AT “Aloqabank”ning hujjatsiz shakldagi egasining nomi yozilgan nominal qiymati 121 so‘m bo‘lgan 575 206 611 dona oddiy aksiyalari Kapital bozorini rivojlantirish Agentligi tomonidan 2019 yilning 10 dekabrida P0021-26-son bilan davlat ro‘yxatiga olindi. Batafsil. | * .doc| 1,33 Mb|

AT “Aloqabank” aksiyalari davlat ro‘yxatidan o‘tkazildi (Р0021-25-sonli aksiyalar chiqarilishi qarori)

AT “Aloqabank” Kengashining 2018 yil 8 avgustdagi yig‘ilishi Qarori 72-sonli bayonnomasi asosida qo’shimcha chiqarilgan AT “Aloqabank”ning hujjatsiz shakldagi egasining nomi yozilgan nominal qiymati 121 so‘m bo‘lgan 4 507 669 173 dona oddiy aksiyalari Qimmatli qog‘ozlar bozorini muvofiqlashtirish va rivojlantirish Markazi tomonidan 2018 yilning 24 avgustida P0021-25-son bilan davlat ro‘yxatiga olindi. Batafsil. | * .doc| 1,23 Mb|

AT “Aloqabank” aksiyalari davlat ro‘yxatidan o‘tkazildi (Р0021-24-sonli aksiyalar chiqarilishi qarori)

AT “Aloqabank” Kengashining 2018 yil 25 apreldagi yig‘ilishi Qarori 54-sonli bayonnomasi asosida qo’shimcha chiqarilgan AT “Aloqabank”ning hujjatsiz shakldagi egasining nomi yozilgan nominal qiymati 121 so‘m bo‘lgan 826 446 280 dona oddiy aksiyalari Qimmatli qog‘ozlar bozorini muvofiqlashtirish va rivojlantirish Markazi tomonidan 2018 yilning 8 mayida P0021-24-son bilan davlat ro‘yxatiga olindi. Batafsil. | * .doc| 1,18 Mb|

ATAloqabankaksiyalari davlat royxatidan o‘tkazildi (Р0021-23-sonli aksiyalar chiqarilishi qarori)

AT “Aloqabank” Kengashining 2017 yil 4 iyuldagi yig‘ilishi Qarori 56-sonli bayonnomasi asosida yangi chiqarilgan AT «Aloqabank»ning hujjatsiz shakldagi egasining nomi yozilgan nominal qiymati 121 so‘m bo‘lgan 180 246 220 dona oddiy aksiyalari Qimmatli qog‘ozlar bozorini muvofiqlashtirish va rivojlantirish Markazi tomonidan 2017 yilning 11 iyulida P0021-23-son bilan davlat ro‘yxatiga olindi. Batafsil. | * .doc| 1,48 Mb|

AT “Aloqabank” aksiyalari davlat ro‘yxatidan o‘tkazildi (Р0021-22-sonli aksiyalar chiqarilishi qarori)

AT “Aloqabank” Kengashining 2016 yil 17 fevraldagi yig‘ilishi Qarori 25-sonli bayonnomasi asosida yangi chiqarilgan AT «Aloqabank»ning hujjatsiz shakldagi egasining nomi yozilgan nominal qiymati 121 so‘m bo‘lgan 952 602 651 dona oddiy va 18 000 000 imtiyozli aksiyalari Qimmatli qog‘ozlar bozorini muvofiqlashtirish va rivojlantirish Markazi tomonidan 2016 yilning 28 martida P0021-22-son bilan davlat ro‘yxatiga olindi. Batafsil | * .pdf| 544 Kb|

AT “Aloqabank” aksiyalari davlat ro‘yxatidan o‘tkazildi (Р0021-21-sonli aksiyalar chiqarilishi qarori)

AT “Aloqabank” Kengashining 2014 yil 9 oktabrdagi yig‘ilishi Qarori 137-sonli bayonnomasi asosida qo‘shimcha chiqarilgan AT «Aloqabank»ning hujjatsiz shakldagi egasining nomi yozilgan nominal qiymati 110 so‘m bo‘lgan 136 363 700 dona oddiy aksiyalari Qimmatli qog‘ozlar bozorini muvofiqlashtirish va rivojlantirish Markazi tomonidan 2015 yilning 2 fevralida P0021-21-son bilan davlat ro‘yxatiga olindi. Batafsil | * .doc| 81 Kb|

AT “Aloqabank” aksiyalar chiqarilishi to'g'risidagi kiritilayotgan o'zgartirishlar o'zgartirishlar | * .pdf| 761 Kb|

ATAloqabankaksiyalari davlat royxatidan o‘tkazildi (Р0021-20-sonli aksiyalar chiqarilishi qarori)

AT “Aloqabank” Kengashining 2014 yil 5 avgustdagi yig‘ilishi Qarori 96-sonli bayonnomasi asosida yangi chiqarilgan AT «Aloqabank»ning hujjatsiz shakldagi egasining nomi yozilgan nominal qiymati 110 so‘m bo‘lgan 882 000 000 dona oddiy va 18 000 000 dona imtiyozli aksiyalari Qimmatli qog‘ozlar bozorini muvofiqlashtirish va rivojlantirish Markazi tomonidan 2014 yilning 19 sentabrida P0021-20-son bilan davlat ro‘yxatiga olindi. Batafsil. | * .doc| 84 Kb|

ATAloqabank”ning depozit sertifikatlari. | * .pdf | 1,1 Mb|

03-10-2022

Sayt materiallaridan to`liq yoki qisman foydalanilganda veb-sayt www.aloqabank.uz manzili ko`rsatilishi shart.